Kompetencje twarde i miękkie - co to jest?

Obiło się o uszy praktycznie każdemu. To popularne stwierdzenie, które towarzyszy wielu procesom rekrutacyjnym. Czym są kompetencje twarde i miękkie?

Gwoli wyjaśnienia rozpocznijmy od tego, czym są kompetencje: mówiąc najprościej to ogół wiedzy, umiejętności, doświadczenia i postaw.

Kompetencje twarde

To cechy konkretne, mierzalne, niezbędne do wykonywania danej pracy. Można je potwierdzić dyplomami, certyfikatami, świadectwami… lub podczas kolejnych etapów procesu rekrutacyjnego.  Do tej grupy kompetencji zaliczamy przede wszystkim posiadaną wiedzę i umiejętności.  Cechy te podlegają możliwości rozwoju poprzez naukę, udział w szkoleniach i kursach, a także pracę na danym stanowisku. Owy rozwój jest zatem zależny od tego, jaki zawód wykonujemy bądź wykonywać zamierzamy.

Przykłady:

  • Znajomość języków obcych
  • Wiedza specjalistyczna
  • Umiejętność obsługi programów/komputera/pakietu MS Office
  • Posiadanie prawa jazdy

 

Kompetencje twarde często określane są mianem bazowych, podstawowych, bez których nie mamy możliwości udziału w rekrutacji na określone stanowisko (na przykład „wymagania: znajomość języka angielskiego i posiadanie prawa jazdy kategorii B” automatycznie wykluczają zatrudnienie osób, które owych wymagań nie spełniają). Inaczej rzecz ujmując- kompetencje twarde opisywane są za pomocą systemu zero-jedynkowego: albo posiadamy (niezbędną na danym stanowisku) kompetencję, albo nie- nie ma innej możliwości.

Kompetencje miękkie

Dotyczą cech psychofizycznych i umiejętności społecznych. Koncentrują się na zachowaniu człowieka, postawach, sposobie bytowania. Dotyczą przede wszystkim zarządzania własną osobą, motywacji oraz umiejętności interpersonalnych.

Przykłady:

  • Komunikatywność
  • Dynamizm działania
  • Kreatywność
  • Umiejętność pracy w zespole
  • Zarządzanie czasem
  • Odporność na stres

Kompetencje miękkie, wbrew pozorom, również można ćwiczyć, rozwijać. Proces ten jest jednak trudniejszy i bardziej złożony aniżeli kompetencji twardych. Mimo to istnieją rozmaite kursy czy szkolenia (dotyczące np. sztuki motywacji czy asertywności), które ułatwiają „pracę nad własną osobą”.

Nie ma ważniejszych

Zarówno kompetencje twarde jak i miękkie wpływają na jakość wykonywanej przez nas pracy, efektywność. Naszą przydatność warunkuje posiadanie cech pochodzących z obu grup. Kluczowe kompetencje są inne dla każdego stanowiska pracy (kandydat na kierowcę autobusu nie musi być poliglotą, ale nie obejdzie się bez posiadania odpowiednich uprawnień- prawa jazdy, zupełnie inaczej ma się sprawa tłumacza przysięgłego).

Najważniejsze, aby być świadomym, że warto w siebie inwestować. Sytuacja na rynku pracy powoduje, iż rozwój człowieka (pracownika) powinien postępować przez cały okres aktywności zawodowej. Człowiek pracujący XXI wieku musi być elastyczny. Nie spoczywajmy na laurach, lecz wykorzystujmy czas i możliwości, aby budować swoją przewagę.

 

Michał