Akademia Energii

Akademia Energii to projekt edukacyjny skierowany do osób, które z branżą energetyczną wiążą swoją przyszłość zawodową. Akademia Energii to projekt organizowany od 2011 roku przez Fundację im. Lesława A. Pagi wraz z największymi firmami energetycznymi . Akademia składa się z cyklu szkoleń (warsztatów, wykładów, spotkań z wybitnymi ekspertami) oraz płatnych staży dla uczestników.

Celem realizowanego projektu jest zbudowanie instytucji edukacyjnej, oraz szerokiej koalicji z udziałem rożnych instytucji, na rzecz bezpieczeństwa energetycznego i stabilnego rozwoju rynku energii w Polsce. Ponadto celem jest stworzenie platformy wymiany wiedzy pomiędzy praktykami z wieloletnim doświadczeniem w branży energetycznej a osobami stojącymi dopiero u progu kariery w tym sektorze.

Program skierowany jest dla:
- studentów i absolwentów uczelni wyższych (rozpoczęty III rok studiów - nieukończony 27 rok życia);
- studentów i absolwentów kierunków: ekonomia, prawo, finanse oraz uczelni technicznych.

Akademia Energii to:

  • wykłady, warsztaty i case’y obejmujące między innymi zagadnienia: regulacja gospodarki paliwami i energią, funkcjonowanie poszczególnych podsektorów, przedstawienie konkurencji na rynku energetycznym prawnym, organizacyjnym oraz ustrojowym;
  • spotkania z wybitnymi ekspertami i praktykami sektora energetycznego;
  • szkolenia z umiejętności miękkich;
  • płatne dwumiesięczne staże zawodowe w firmach partnerskich, mających największy wpływ na kształt rynku energii w Polsce.

Aplikacje mozna składać przez specjalny formularz umieszczony na stronie. Formularz obejmuje szereg pytań, a także rubryk w których musimy dokładnie przedstawić swój życiorys i osiągnięcia. Po pierwszym etapie, czyli zaakceptowaniu aplikacji, następuje drugi etap: rozmowa rekrutacyjna i testy.

Uczestnicy mogą aplikować do firm stowarzyszonych z fundacją i odbyć tam praktyki. Praktyki trwają około 2 miesiące, z wynagrodzeniem ok. 2.500 zł/miesiąc.

 

Strona internetowa projektu: http://paga.org.pl/projekty/akademia-energii/