Grasz o staż

Konkurs Grasz o staż powstał w 1996 roku, jest to więc najstarsza w Polsce tego typu inicjatywa. Organizatorem jest firma PwC i Gazeta Wyborcza. Od początku istnienia konkursu udział w nim wzięło ponad 500 polskich i międzynarodowych pracodawców (w tym kilkudziesięciu wielokrotnie) z niemal wszystkich branż, a ponad 2700 studentów zostało laureatami.

Początkowo fundatorami nagród w konkursie były wyłącznie firmy, od 8. edycji można wygrać także staże w organach państwowych i organizacjach pozarządowych. W 9. edycji formuła konkursu została poszerzona o nagrody dodatkowe fundowane przez firmy szkoleniowe, uczelnie, czy szkoły językowe (kursy językowe, szkolenia, gry symulacyjne, studia podyplomowe).


Zasady konkursu

„Grasz o staż” przeznaczony jest dla studentów III, IV i V roku jednolitych studiów magisterskich, studentów III roku studiów licencjackich i inżynierskich oraz I i II roku magisterskich studiów uzupełniających. Udział w konkursie wziąć mogą również absolwenci, którzy nie przekroczyli 30. roku życia. Nie jest istotny kierunek i tryb studiów. Najważniejsze jest rozwiązanie zadania konkursowego dotyczącego wybranej przez siebie dziedziny.

Oferowane w ramach konkursu wakacyjne praktyki dotyczą wielu dziedzin biznesu. Co roku do wyboru są między innymi: analiza danych, biotechnologia, energetyka, finanse, IT, logistyka, marketing, ochrona środowiska, optymalizacja produkcji, prawo, PR, telekomunikacja, ubezpieczenia, zarządzanie projektami, zarządzanie zasobami ludzkimi.

Na laureatów czekają merytoryczne praktyki, za które otrzymują wynagrodzenie. Praktyki trwają minimum 4 tygodnie, jednak doświadczenie poprzednich edycji pokazuje, że część z nich trwa dłużej. 30% laureatów kończy staż podpisaną umową o pracę.

Oprócz staży odbywających się w firmach i instytucjach w Polsce i za granicą uczestnicy mogą wygrać nagrody dodatkowe takie jak: szkolenia, kursy językowe czy studia podyplomowe, które mają na celu zwiększenie ich konkurencyjności na rynku pracy.

Aplikacja można składać zawsze od lutego-marca, zazwyczaj do połowy maja. Staże odbywają się w wakacje w uzgodnieniu z pracodawcą.

 

Co można zyskać?

  • „Grasz o staż” jest popularnym projektem o zasięgu ogólnopolskim, za pośrednictwem którego można aplikować nawet do kilku organizacji jednocześnie.
  • Zwycięzca konkursu otrzymuje tytuł laureata i zostaje oficjalnie wyróżniony podczas Gali Finałowej.
  • Konkursowe staże mają merytoryczny przebieg, a każdy stażysta ma zapewnione wynagrodzenie za wykonywaną pracę – co najmniej 2200 zł brutto za miesiąc stażu w firmie i 1200 zł netto w organizacji pozarządowej.
  • Laureaci wszystkich edycji „Grasz o staż” tworzą społeczność Alumnów, która umożliwia dzielenie się doświadczeniami i poszerzanie profesjonalnych kontaktów.

 

Strona internetowa projektu: www.grasz.pl