Liderzy Ochrony Zdrowia

Projekt Liderzy w Sektorze Ochrony Zdrowia dedykowany jest 30 młodym zdolnym ludziom, którzy swoją przyszłość zawodową wiążą z obszarem usług medycznych.

Każdy ze Stypendystów weźmie udział w weekendowych intensywnych szkoleniach realizowanych wspólnie ze specjalistami i ekspertami rynku usług medycznych, farmaceutycznych oraz nowych technologii we wrześniu i październiku. Ponadto przewidziany jest 2- miesięczny staż w jednej z firm Partnerskich (w terminie uzgodnionym z Partnerem w terminie od października-listopada lub podczas wakacji letnich), dostępnym dla najlepszych Stypendystów projektu.

 

Dlaczego warto wziąć udział:
Program Liderzy w sektorze ochrony zdrowia współtworzony jest z Partnerami projektu, dzięki czemu Stypendyści mają możliwość:
- spotkania wybitnych managerów i ekspertów sektora ochrony zdrowia i farmacji
- uczenia się od praktyków
- znalezienia się w społeczności ludzi, którzy mają podobne aspiracje zawodowe
- stażu w najlepszych firmach na rynku
- udziału w elitarnym projekcie

 

Kto może wziąć udział w projekcie:
Do projektu zapraszamy studentów (od trzeciego roku do 26 roku życia) zarządzania, ekonomii, finansów, prawa, nauk o zdrowiu, farmacji, ratownictwa oraz osoby zainteresowane sektorem ochrony zdrowia.

 

Rekrutacja do projektu:
Rekrutacja do projektu jest prowadzona dwuetapowo - poprzez aplikację złożoną za pośrednictwem strony internetowej oraz rozmowę rekrutacyjną (+ ewentualnie test sprawdzający wiedzę). Aplikację składa się zazwycaj do początku lipca.

 

Strona internetowa projektu: www.paga.org.pl/projekty/liderzy-ochrony-zdrowia