Program Kariera

Program Kariera to prestiżowy program płatnych staży realizowany przy współudziale Polskiej Rady Biznesu. Przeznaczony jest on dla studentów i absolwentów uczelni wyższych, którzy w dniu startu Programu nie mają ukończonego 30 roku życia. Na zwycięzców w każdej edycji czekają staże w czołowych firmach.

Programy staży są opracowane tak, aby każdy stażysta zdobył konkretne umiejętności w interesującej go dziedzinie, mógł skonfrontować wiedzę zdobytą na studiach z praktycznymi zadaniami w pracy lub zweryfikować, czy kierunek w którym się rozwija to właściwa droga. Każdy staż ma swojego opiekuna – mentora, na którego wsparcie i wiedzę stażysta zawsze może liczyć. W ramach każdego stażu uczestnika czeka również kilka godzin przepracowanych wspólnie z szefem firmy, co jest niezwykłym przeżyciem i szansą na rozwój. Wiele osób po odbytym stażu otrzymuje ofertę pracy.

Laureaci zyskują praktyczne umiejętności, doświadczenie i bezcenne kontakty – z innymi Laureatami oraz szefami największych firm zrzeszonych Polskiej Radzie Biznesu. Co więcej, mają szansę na zatrudnienie w firmach najlepszych polskich przedsiębiorców oraz uczestniczą w elitarnych spotkaniach organizowanych przez Polską Radę Biznesu.

 

Zasady konkursu

Konkurs rozpoczyna się na przełomie lutego-marca. Udostępniania jest wtedy lista stowarzyszonych firm do których można aplikować (lista ta jest uzupełniania w trakcie trwania). Uczestnicy wybierają określone zadania, które należy wykonać, gdyż stanowią one integralną część aplikacji uczestników. To na ich podstawie są wybierani zwyciężcy.

Aplikacje należy wysłać zazwyczaj do połowy lub końca maja. Po selekcji uczestników, staże odbywają się w wakacje lub w innym uzgodnionym terminie z pracodawcą.

Wynagrodzenie otrzymywane przez studentów waha się w przedziale 1.500 - 2.500 zł/miesiąc.

 

Strona internetowa projektu: www.programkariera.pl