Think Paga - Akademia Analiz i Mediów

Akademia Analiz i Mediów to projekt Fundacji im. Lesława A. Pagi i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, którego celem jest poprawa jakości debaty publicznej i budowa trwałej instytucji kształcącej młodych naukowców i ekspertów występujących publicznie i współpracujących z mediami. To miejsce dla wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami współczesnej gospodarki. Chcemy zachęcić młodych liderów do budowy platformy współpracy mediów i biznesu opartej na wzajemnym zrozumieniu, zaufaniu i rzetelnej ocenie rzeczywistości. Fundacja inwestuje w młodych liderów, którzy będą poszukiwać innowacyjnych sposobów rozwiązywania ważnych problemów społecznych i gospodarczych korzystając ze wsparcia doświadczonych ekspertów.

Projekt ten ma pomóc wprowadzić do debaty publicznej głos młodych ludzi, którzy w przystępny i zrozumiały sposób będą przybliżać społeczeństwu wiedzę o skomplikowanych zagadnieniach ekonomicznych, a także będą potrafili krytycznie i rzetelnie oceniać i opisywać funkcjonowanie mechanizmów gospodarki i biznesu.

Think Paga! Akademia Analiz i Mediów to cykl debat, spotkań i warsztatów poświęconych ważnym zagadnieniom ekonomicznym, społecznym i politycznym. Projekt realizowany jest przez Fundację im. Lesława A. Pagi i Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie we współpracy ze znanymi ekspertami i największymi redakcjami ekonomicznymi. Ważnym elementem Akademii są raporty analityczne, które uczestnicy napiszą pod okiem uznanych ekspertów z firm i instytucji Partnerskich.

Think Paga ! Akademia Analiz i Mediów skierowana jest do osób, które chcą pełnić rolę profesjonalnych analityków, komentatorów, liderów opinii czy współpracowników mediów gospodarczych. Tak jak we wszystkich projektach Fundacji - udział jest bezpłatny.

Jeżeli:
- chcesz poszerzyć swoją wiedzę i wzbogacić doświadczenie poprzez współpracę z ekspertami z najbardziej prestiżowych firm z różnych obszarów rynku,
- współtworzyć raport analizujący najważniejsze sektory polskiej gospodarki, który będzie prezentowany w mediach ogólnopolskich,
- poprawić umiejętności zarządzania informacją i wiedzą oraz umiejętności wystąpień publicznych,
- szukasz możliwości zaprezentowania swoich opinii w największych mediach,
- nie boisz się dyskutować i samodzielnie wyciągać wniosków,
- nie skończyłeś 30 lat, ten projekt jest dla Ciebie!

W programie między innymi: case’y analityczne, warsztaty z wystąpień publicznych, debaty i polemiki z udziałem dziennikarzy i ekspertów z firm partnerskich, możliwość ścisłej współpracy z wybitnymi postaciami mediów i biznesu.

Zajęcia odbywają się przez 4 weekendy na przełomie listopada i grudnia. Najlepsi uczestnicy mają możliwość odbycia staży w firmach partnerskich. Aby zaaplikować należy na stronie Fundacji wypełnić formularz zgłoszeniowy on-line.

 

Strona internetowa projektu: www.paga.org.pl/thinkpaga/